SWAB ANALİZLERİ

Ekipman ve Yüzeylerin Hijyen Kontrollerini ya da Personel Hijyen Kontrollerini Ne kadar sıklıkla kontrol ediyoruz?

ÇEVREKENT LABORATUVARI olarak Akreditasyon Kapsamında personel el, ekipman ve yüzeyler vb. birçok farklı alanlardan swab örnekleri alarak mikrobiyolojik analizler yapmaktayız. İşletmenizde mutfak kısmında kullanılan ekipman (kesme tahtası, kesme bıçaklar, yüzey alanları, soğuk dolap kolları vb.) ve işletmenizde çalışan personellerin ellerinden swab örnekleri ekibimiz tarafından alınmakta ve analiz için laboratuvarımıza getirilmektedir. Her hangi bir çapraz üremenin önüne geçilebilmesi için swab örnekleri önem arz etmektedir.

Üretim tezgahları, masaların yüzeyleri, araç-gereç ve cihaz yüzeylerinden alınan swab örnekleri ile bu yüzeylerdeki patojen (Salmonella spp., L.monocytogenes, S.aureus) ve indikatör (E.coli, Koliform Bakteriler, Toplam Bakteri ve Maya-Küf) mikroorganizmaların tespiti laboratuvarımız tarafından hızlı bir şekilde yapılmakta ve sonuçlar tarafınıza iletilmektedir.

Etkili Bir Hijyen Kontrolü için...

PERSONEL EL SWAB ÖRNEKLEMESİ

YÜZEY SWAB ÖRNEKLEMESİ