İŞ HİJYENİ VE ORTAM ÖLÇÜMLERİ

işveren iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldıkları risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm ,inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

LABORATUVARIMIZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ölçümlerini gerçekleştirerek raporlandırma yapmaktadır.