ATIKSU ANALİZLERİ

İZİN NUMUNESİ

DENETİM NUMUNESİ

ÖZEL İSTEK ATIKSU NUMUNESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YETKİSİ İLE ATIKSU ANALİZLERİ konusunda Yetkilidir.

ÇEVREKENT LABORATUVARI olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ATIKSU ANALİZLERİ yapmaktayız. Laboratuvarımız tarafından Atıksu analizi kimyasal ve mikrobiyolojik olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir Laboratuvardır. Atıksu oluşturan işletmelerden yerinde numune alma ekibimiz tarafından alınan numuneler hızlı bir şekilde analize alınmak üzere TS EN ISO/IEC 17025:2017 Türkak standartlarına sahip laboratuvarımıza getirilir ve analize alınır.

ATIKSU KİMYASAL ANALİZLER

  pH Tayini
  Bulanıklık Tayini
  Sıcaklık Tayini
  Renk Tayini
  Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
  Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
  Toplam Fosfor Tayini
  Çözünmüş Oksijen Tayini
  Yağ ve Gres Tayini
  İletkenlik Tayini
  Serbest Klor Tayini
  Bağlı Klor Tayini
  Toplam Klor Tayini
  Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
  Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

ATIKSU MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

  Fekal Koliform Sayımı
  Koliform Bakteri Sayımı