DENİZ SUYU ANALİZLERİ

Laboratuvarımız DENİZ SUYU analizleri konusunda Yetkilidir.

ÇEVREKENT LABORATUVARI olarak Deniz Suyu kalitesine önem vererek Akredite olduğumuz parametrelerde deniz suyu analizi yapmaktayız. Deniz suyu numune alınması deneyimli personellerimiz ile sahilden yada istenildiği takdirde tekne ile derinden alınmaktadır. Özellikle derelerin denizle buluştuğu noktalarda turizm sektörü ile ilgili şikayetler olması durumunda kontrol numuneleri alınarak laboratuvarımızda analize alınmakta ve ilgili işletmeye bilgi verilmektedir. Yaz aylarında turizm tesislerinde zaman zaman müşteri şikayetleri olmakta ve bizlerde sizlere en iyi sonuçları verebilmemiz için sahillerimizi de kontrol ederek sizlere en doğru sonuçları vermeyi hedeflemekteyiz.

DENİZ SUYU KİMYASAL ANALİZLER

   pH Tayini
   Bulanıklık Tayini
   Sıcaklık Tayini
   Renk Tayini
   Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
   Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
   Toplam Fosfor Tayini
   Çözünmüş Oksijen Tayini
   Parçalanabilir Organik
   Kirleticilerin Tayini
   Yağ ve Gres Tayini

DENİZ SUYU MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

   Fekal Koliform Sayımı
   Fekal Enterokokların Sayımı