LEGİONELLA ANALİZLERİ

DÜZENLİ ARALIKLARLA BAKTERİLERİNİ KONTROL EDİYORUZ

ÇEVREKENT LABORATUVARI olarak Akreditasyon Kapsamında Legionella Analizleri yapmaktayız. Legionella Bakterisi büyük binaların havalandırma sistemlerinde, soğutma kulelerinde , buharlaşma kondansatörlerinde duş başlıklarında oluşabilmektedir. Doğal ortamda az bulunan bu bakteriler, binaların su sistemlerinde uygun bölge ve koşulları bulduğunda çoğalmaktadır. Özellikle otellerde, hastanelerde, fabrikalarda herhangi bir üremeye karşı önlemlerini alabilmeleri için düzenli aralıklarla Legionella Analizlerini yaptırması gerekmektedir. Çevrekent Laboratuvarı olarak numune alma personelimiz işletmenize gelerek standartlara uygun olarak numunelerinizi almakta ve analiz için laboratuvarımıza getirilerek analize alınmaktadır.

Legionella bakterisinin yaşama koşullarını etkileyen sıcaklık faktörü:

   0–20 °C: Üremesi durur (Ancak ölmemekte ve eksi derecelerde aylarca yaşayabilmektedir)
   20–25 °C: Üremesi önemsiz derecededir
   25–42 °C: Üreme için en uygun sıcaklık aralığıdır
   37 °C: Uygun ortamda 2 saat içinde iki katına çıkar. 48 saat içinde de sayısal olarak ileri derecede çoğalarak tehdit edici boyuta ulaşır
  43- 50 °C: Üremesi durur
   50 °C: Birkaç saat yaşayabilir
   60 °C: Birkaç dakika yaşayabilir
   70 °C: Teorik olarak yaşam şansı sıfıra yakındır (ancak ortamdaki korozyon ve sistemin projelendirilmesi sonucu % 100 etkinlik kolaylıkla sağlanamaz. %99,999 etkinlik bile yeterli sayılmamalıdır)