T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİSİ İLE

 

HAVUZ SUYU ANALİZLERİ

SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİ BELGESİNE sahip Laboratuvarımız HAVUZ SUYU analizleri konusunda Yetkilidir.

ÇEVREKENT LABORATUVARI olarak Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında HAVUZ SUYU ANALİZLERİ yapmaktayız. Laboratuvarımız tarafından Havuz suyu analizi fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak yapılmaktadır. Havuzlardan yerinde numune alma ekibimiz tarafından alınan numuneler klor, pH ve sıcaklık değerlerine bakılarak diğer parametrelere bakılmak üzere TS EN ISO/IEC 17025:2017 Türkak standartlarına sahip laboratuvarımıza getirilir ve analize alınır. Havuz suyu mikrobiyolojik analizler 3 gün kimyasal analizler ise 1 gün içerisinde sonuçlandırılarak raporlama birimimize iletilmekte ve siz değerli müşterilerimize hızlı bir şekilde ulaştırmaktayız.

KİMYASAL ANALİZLER

  pH Tayini
  Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
  Nitrit Tayini
  Nitrat Tayini
  Renk Tayini
  Hidrojen Peroksit Tayini
  Alüminyum Tayini
  Siyanürik Asit Tayini
  Bakır (Cu) Tayini
  Serbest Klor Tayini
  Bağlı Klor Tayini
  Toplam Klor Tayini
  Toplam Alkalinite Tayini
  Sıcaklık Tayini
  Bulanıklık Tayini
  Biguanid (PHMB) Tayini

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

  Toplam Koloni Sayısı
  Escherichia coli Sayımı
  Koliform Bakterilerin Sayımı
  Pseudomonas aureginosa Sayımı