Çevre Kent Çevre Laboratuvar

KULLANIM SUYU ANALİZLERİ

LABORATUVARIMIZ kullanım sularında mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel parametrelerin numunelerini alarak analizlerini yapmakta ve rapor hazırlamaktadır. Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu tarafından sularda analiz için akredite edilmiştir.

 • Koloni Sayımı
 • Escherichia coli (E.coli) ve Toplam Koliform Bakterilerin Sayımı
 • Pseudomonas aeruginosa

Kimyasal Parametreler:

 • pH Tayini
 • Amonyum Azotu Tayini
 • Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
 • Nitrat / Nitrat Azotu Tayini
 • Renk Tayini
 • Hidrojen Peroksit Tayini
 • Alüminyum Tayini
 • Siyanürik Asit Tayini
 • Bakır Tayini
 • Serbest, Bağlı ve Toplam Klor Tayini
 • Toplam Alkalinite Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Bulanıklık Tayini