Çevre Kent Çevre Laboratuvar

Çevre İzin Lisans Belgeleri

Firmamız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

Çevrekent İSG Laboratuvar Birimi, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği açısından TS EN ISO 17025 standardı kriterlerine uygun olarak aşağıda belirtilen ölçümleri gerçekleştirmektedir.

BASINÇLI KAPLAR

 • KALORİFER/SICAK SU KAZANI
 • BUHAR KAZANI / JENERATÖRÜ
 • KIZGIN YAĞ KAZANI
 • KOMPRESÖR HAVA TANKI
 • OTOKLAV
 • BASINÇLI KAPLAR<
 • HİDROFOR GENLEŞME TANKI

KALDIRMA-İLETME MAKİNALARI

 • FORKLİFT
 • PLATFORM ( YÜK, İNSAN)
 • MONORAY VİNÇ
 • KREYN VİNÇ
 • KULE VİNÇ
 • CARASKAL
 • YÜK ASANSÖRLERİ
 • MOBİL VİNÇ
 • TRANSPALET
 • ARAÇ KALDIRMA LİFTİ
 • İŞ MAKİNALARI
 • GIRGIR VİNÇ

ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ

 • ÖLÇÜM & KONTROL
 • ELEKTRİK TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ
 • PARATONER ÖLÇÜMLERİ
 • ELEKTRİK TESİSATI KONTROLÜ
 • JENERATÖR KONTROLÜ
 • YANGIN TESİSATI KONTROLÜ
 • PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI