Çevre Kent Çevre Laboratuvar

HAVUZ SUYU ANALİZLERİ

LABORATUVARIMIZ T.C. Sağlık Bakanlığının periyodik süre ile zorunlu kıldığı havuz sularında mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel parametrelerin numunelerini alarak analizlerini yapmakta ve rapor hazırlamaktadır.

Laboratuvarımıza T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2013/4 numara ile Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesine göre yüzme havuzu suyundan numune alma ve yüzme havuzu suyu analiz yapma yetkisi verilmiştir.


Mikrobiyolojik Parametreler:


 • Koloni Sayımı
 • Escherichia coli (E.coli) ve Toplam Koliform Bakterilerin Sayımı
 • Pseudomonas aeruginosa

Kimyasal Parametreler:


 • pH Tayini
 • Amonyum Azotu Tayini
 • Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
 • Nitrat / Nitrat Azotu Tayini
 • Renk Tayini
 • Hidrojen Peroksit Tayini
 • Alüminyum Tayini
 • Siyanürik Asit Tayini
 • Bakır Tayini
 • Serbest, Bağlı ve Toplam Klor Tayini
 • Toplam Alkalinite Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Bulanıklık Tayini