Çevre Kent Çevre Laboratuvar

Çevre İzin Lisans Belgeleri

Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Y-07/239/2014 numaralı belge ile yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'ne göre gürültü ölçümlerini gerçekleştirerek raporlandırma yapmaktadır. Gürültü İnsanların fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, yeri geldiğinde işitme sağlığını olumsuz yönde etkileyen iş verimini düşüren, çevre sakinliğini azaltarak veya yok ederek değiştiren nesnel ve önemli bir çevre kirleticisidir.

Firmamız olarak bütün bu zararlı etkilerin önlenmesi yada en aza indirilmesi için gürültü ölçümleri yaptırılarak , gürültü haritaları, akustik raporlar ve bunlara bağlı olarak eylem planları hazırlamaktayız.

Barlar, disco, canlı müzik yapan eğlence yerleri, oteller, vb yerlerde gürültü ölçümleri yaparak gerekli gürültü ölçüm raporlama işlemleri firmamız ile yapılabilmektedir. Gürültü ölçümü ardından hazırlanan Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlanarak tarafınıza sunulmaktadır. Eğlence Yerleri için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme ölçümleri, Arka plan gürültü ölçümleri.