Çevre Kent Çevre Laboratuvar

ATIK SU

Firmamız bünyesinde yer alan su kimyası ve mikrobiyoloji laboratuvarında yeraltı ve yüzeysel kullanma suyu kalitesinin belirlenmesi , atıksu analizleri ve tarımsal amaçlı kullanılan suların analizlerini yaparak raporlayabilecektir.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ su kirliliği kontrolü yönetmeliğine göre ülkenin yer altı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile çevreye verilen Atıksu ve atık su arıtma tesisinden çıkan suların analizlerini yaparak rapor hazırlayabilecektir.