Çevre Kent Çevre Laboratuvar

LEGIONELLA ANALİZLERİ

Laboratuvarımız Legionella Analizlerinde Türk AKreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiştir. Legionella numune alım işlemleri, turistik tesisler için sezon başlarında ve düzenli aralıklarla olacak şekilde deneyimli uzman personel ile yeterli miktarda örnekleme yapılarak gerçekleştirilmektedir.

Legionella pneumophila, doğal olarak çevresel su ve su kaynaklarında düşük konsantrasyonlarda bulunmasına karşın, insan yapımı sistemlerde (soğutma kuleleri, su dağıtım sistemleri ve depolan) daha yoğun bulunur.

Klora dirençli, aside zayıf dirençli, solunum sisteminde kolay üreyen bir bakteridir.

Legionella bakterisi;

  • Su depolarının dip kısmında kommensal mikroflora ile ortak yaşam gösterir,
  • Hücre içi yaşayabilir ve hızla çoğalabilir,
  • Özellikle salgınlarda amip içi formu, sıklıkla etkendir,
  • Bu sayede ısıya, asiditeye, yüksek ozmolariteye karşı daha dayanıklıdır.
  • Kullanılan dezenfektanlar ve biyositlerin etkinliği daha düşüktür.
  • Amip içi bakteriler kültürde üremezler.

Çevresel ortamda üç şekilde bulunurlar:


Oteller, Rezidanslar, Hastaneler, Okullar, Kaplıcalar, Termal ve Süs havuzları, Alışveriş Merkezleri, Termal Banyolar, Termal Çamurlar, Dereler, Ufak göller ve Kıyılarındaki Toprak.