Çevrekent çevre laboratuvar
Ana Sayfa / Hizmetler / İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ÖLÇÜMLERİ

İş Sağlığı PDF

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (11.09.2014 tarih 29116 Sayılı (Mükerrer) RG Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

İş Sağlığı PDF

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik


İş Sağlığı PDF

(04.01.2016) İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi yapan laboratuvarlar için rehber

- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Ağır Metal Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet İnorganik Bileşiklerin (Gaz) Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Alkali Tozların (NaOH, LiOH, KOH) Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Serbest Silis (SiO2) Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü
- İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Titreşim Ölçümü
- İşyeri Ortamı Makine Gürültüsü Ölçümü
- İşyeri Ortamı Termal Konfor (PMV-PPD & WBGT indisleri) Ölçümü
- İşyeri Ortamı Sıcaklık- Hava Akım Hızı- Nem Ölçümü
- İşyeri Ortamı Aydınlatma Ölçümü
- İşyeri Ortamı Aerosol (Süspansiyon Madde) Ölçümü
- İşyeri Ortamı Toz Ölçümü (PM1, PM2.5, PM5, PM10)
- Elektromanyetik Alan Ölçümü
- Asbest Numune Alma
- Ölçümlerin Haritalanması ve Raporlanması
- İşyeri Ortamında Karbon Siyahı Örneklemesi ve Tayini
- İşyeri Çalışma Ortamında Asbest Örneklemesi ve Tayini