Çevrekent çevre danışmanlık

Yeşil Yıldız

Kültür Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli tesislerin çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını desteklemek üzere gerekli düzenlemeket yapmaktadır. Bu nedenle, çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta olan sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını amaçlamıştır.

Firmamız Yeşil Yıldız Belgesi alınmasında uzman bir kuruluş olup bu güne kadar bir çok firmaya danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Yeşil Yıldız Konusunda yapılacak Çalışmalar;

 • Tesisin gerekli kontrollerinin yapılarak mevcut puanının belirlenmesi
 • Tesisin Yeşil Yıldız Maddelerine göre denetiminin yapılması ve raporlarının oluşturulması
 • Tesisin tanıtım slaytlarının hazırlanması
 • Tesisin yeşil yıldız dosyasının hazırlanarak bakanlığa sunulması
 • Yeşil yıldız denetiminde sunumların yapılması
 • Yeşil yıldız sisteminin tesise entegre edilmesi
 • Her iki yılda bir yapılacak denetimlerin hazırlıkların yapılması ve gerekli kontrollerin aylık olarak yapılması

Amacı

 • Çevrenin korunması,
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi,
 • Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir

Çevreye Duyarlılık Kampanyası Neleri Kapsamaktadır

 • Su tasarrufunu,
 • Enerji verimliliğinin arttırılmasını,
 • Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,
 • Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını,
 • Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi,
 • Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,
 • Bakanlığımızın 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini içermektedir.